โปรโมชั่น โทรศัพท์ Thailand Mobile Expo 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

มาแล้ว โปรโมชั่น Thailand Mobile Expo 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

Thailand Mobile Expo 2017โปรโมชั่น TME 2017 โปรโมชั่น TME 2017 โปรโมชั่น TME 2017 โปรโมชั่น TME 2017 โปรโมชั่น TME 2017 โปรโมชั่น TME 2017 โปรโมชั่น TME 2017

Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017 Thailand Mobile Expo 2017

ส่องราคา มือถือในงาน Expo

Samsung 

Galaxy Note 8 

เปิดตัวครั้งแรก 23 สิงหาคม 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2017 (กันยายน 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy Note 8
– ราคาเปิดตัว 33,900 บาท (กันยายน 60)
– ราคาล่าสุด 33,900 บาท (ปรับปรุง 28 วันที่แล้ว)

Galaxy S8/ S8 Plus

เปิดตัวครั้งแรก 30 มีนาคม 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี 2017 (เมษายน 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy S8+
– ราคาเปิดตัว 30,900 บาท (เมษายน 60)
– ราคาล่าสุด 30,900 บาท (ปรับปรุง 4 เดือนที่แล้ว)

ราคามือถือ Samsung Galaxy S8
– ราคาเปิดตัว 27,900 บาท (เมษายน 60)
– ราคาล่าสุด 27,900 บาท (ปรับปรุง 4 เดือนที่แล้ว)

 

Samsung Galaxy S7 /S7 Edge

เปิดตัวครั้งแรก 22 กุมภาพันธ์ 2016 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2016 (กุมภาพันธ์ 59)
ราคามือถือ Samsung Galaxy S7
– ราคาเปิดตัว 23,900 บาท (กุมภาพันธ์ 59)
– ราคาล่าสุด 16,990 บาท (ปรับปรุง 10 เดือนที่แล้ว)

ราคามือถือ Samsung Galaxy S7 edge
– ราคาเปิดตัว 26,900 บาท (กุมภาพันธ์ 59)
– ราคาล่าสุด 23,900 บาท (ปรับปรุง 9 เดือนที่แล้ว)

Galaxy J7 Plus   

เปิดตัวครั้งแรก 1 กันยายน 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2017 (กันยายน 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy J7+ (J7 Plus)
– ราคาเปิดตัว 12,900 บาท (กันยายน 60)
– ราคาล่าสุด 12,900 บาท (ปรับปรุง 24 วันที่แล้ว)

Galaxy A7 2017

เปิดตัวครั้งแรก 5 มกราคม 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2017 (มกราคม 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy A7 (2017)
– ราคาเปิดตัว 16,490 บาท (มกราคม 60)
– ราคาล่าสุด 16,490 บาท (ปรับปรุง 8 เดือนที่แล้ว)

ราคามือถือ Samsung Galaxy A5 (2017)
– ราคาเปิดตัว 14,490 บาท (มกราคม 60)
– ราคาล่าสุด 14,490 บาท (ปรับปรุง 8 เดือนที่แล้ว)

Galaxy  J7 Pro

เปิดตัวครั้งแรก 21 มิถุนายน 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี 2017 (มิถุนายน 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy J7 Pro
– ราคาเปิดตัว 10,900 บาท (มิถุนายน 60)
– ราคาล่าสุด 10,900 บาท (ปรับปรุง 2 เดือนที่แล้ว)

 

Galaxy J5

เปิดตัวครั้งแรก 4 กรกฏาคม 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2017 (กรกฏาคม 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy J5 Pro
– ราคาเปิดตัว 9,900 บาท (กรกฏาคม 60)
– ราคาล่าสุด 9,900 บาท (ปรับปรุง 2 เดือนที่แล้ว)

 

Galaxy J7 Core

เปิดตัวครั้งแรก 4 กรกฏาคม 2017 (สยามโฟนฯ)
สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2017 (กรกฏาคม 60)
ราคามือถือ Samsung Galaxy J7 Core (2017)
– ราคาเปิดตัว 7,290 บาท (กรกฏาคม 60)
– ราคาล่าสุด 7,290 บาท (ปรับปรุง 2 เดือนที่แล้ว)